ΓΙΝΕ ΕΚΘΕΤΗΣ

Τιμολόγηση

Μέγεθος Περιπτερού

ΤΜ     3X3     ΚΟΣΤΟΣ 800€    + Φ.Π.Α.

ΤΜ     3X6     ΚΟΣΤΟΣ 1400€  + Φ.Π.Α.

ΤΜ     3X9     ΚΟΣΤΟΣ 2000€  + Φ.Π.Α

Αριθμός Σκαφών

1 ΣΚΑΦΟΣ                      ΚΟΣΤΟΣ 300€      + Φ.Π.Α

2 ΣΚΑΦΗ                        ΚΟΣΤΟΣ 2×250€ + Φ.Π.Α

3 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΚΑΦΗ     ΚΟΣΤΟΣ  x200€   + Φ.Π.Α

CATAMARAN                 ΚΟΣΤΟΣ +50€    +Φ.Π.Α

*
*
*
*
*
*
*
*