Γιατί εκθέτουμε

Slider
Slider

Μέσα από τη συμμετοχή σου στο Φεστιβάλ Γιώτινγκ σου δίνετε η ευκαιρία για να
συναντηθείς με δυνητικούς πελάτες αξιοποιώντας και δείχνοντας την
επαγγελματική σου δραστηριότητα και τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχεις σε
αγοραστές, ιδιώτες και επαγγελματίες.

Η συμμετοχή σου σε αυτό το μεγάλο τουριστικό γεγονός για το κλάδο του Yachting
είναι τεράστιας σημασίας και με πολλά οφέλη.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΟΦΕΛΗ

Οφέλη για τους εκθέτες 

 • Προβολή των δραστηριοτήτων του κλάδου
 • Γνωριμία με ένα ευρύ κοινό δυνητικών ενδιαφερομένων πελατών
 • Ανάδειξη των συγκεκριμένων ελλιμενισμένων σκαφών
 •  Παρουσίαση σκαφών προς πώληση
 • Επαφή με επαγγελματίες για εξοπλισμό, επισκευές, συντήρηση και λοιπές
  υπηρεσίες
 •  Προώθηση ναυλώσεων σε επαγγελματίες επισκέπτες
 •  Δυνατότητα άμεσων συμφωνιών
 •  Γενικότερη ανάδειξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δυνατότητα εμφάνισης στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
  www.yachtingfestivals-athens.com, δελτίων τύπου εκθετών και
  φωτογραφικό υλικό εκθετών.