Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πραγματοποίησε Β2Β συναντήσεις με δυναστικούς πελάτες, επαγγελματίες του χώρου και Bloggers στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης.