ΑΣΤΡΟΚΑΤ

Η πρωτοπορία στο χώρο μας

Όραμα της ΑΣΤΡΟΚΑΤ είναι η διαρκής προώθηση πρωτοποριακών υπηρεσιών στην κατασκευαστική αγορά και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών πεδίων δράσης.

Η αποστολή μας

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Αποστολή της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η ΑΣΤΡΟΚΑΤ παρέχει συνολικές λύσεις, τηρεί απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονομικά

περιθώρια στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, ενώ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα ποιοτικά standars που η ίδια θέτει.

Η φιλοσοφία μας

“Με το κλειδί στο χέρι”

Σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητα κατασκευής, άρτιας λειτουργικής εφαρμογής και εγγυόμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα, τεκμηριώνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή με πλήρη σχέδια, τεχνικές περιγραφές και προγράμματα ποιότητας έργου, με λεπτομερείς καταγραφές ελέγχων και δοκιμών, προσδιορίζουμε αναλυτικά το κόστος κατασκευής και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην αποκλίνουμε από το συμβατικό κόστος. Προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν σημαντικά την λειτουργικότητα του έργου και τη σχέση κόστους – αποτελέσματος. Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή σχεδιασμού και παραγωγής. Πιστεύουμε και επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καλλιεργώντας τις καλύτερες δυνατές σχέσεις και συνθήκες εργασίας, ενώ κάνουμε πράξη τη διαρκή επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού στα θέματα προγραμματισμού και διαχείρησης τεχνικών έργων.

Οι στόχοι μας

Οι βασικοί μας στόχοι είναι :

◎ Η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και η τήρηση των υψηλών προδιαγραφών που θέτουμε
◎ Η συνεχής διεύρυνση της παραγωγής τεχνικού έργου σε νέους τομείς και η διαρκής εξειδίκευση
◎ Η συνεχής επιμόρφωση του στελεχιακού μας δυναμικού
◎ Η ανάπτυξη τεχνικού έργου στον τομέα κατοικίας αλλά και η αξιοποίηση εφαρμογών της κτηματαγοράς (real estate)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πατριάρχου Γρηγορίου E 41, Καλλιθέα, 17676

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ