ΓΙΝΕ ΕΚΘΕΤΗΣ

Για να συμμετέχετε στην έκθεση μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Mact Media Group ή να συμπληρώσετε απευθείας την αίτηση συμμετοχής για σκάφη ή για περίπτερα. Στο πλάνο της έκθεσης μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους χώρους που υπάρχουν και το κόστος.