1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Yachting

Στο πλαίσιο του 3ου Athens Yachting Festival διοργανώνεται το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Yachting στην Αθήνα, φέρνοντας την πρωτεύουσα στο επίκεντρο του Θαλάσσιου Τουρισμού και των διακοπών με θαλάσσια περιήγηση.

Ένας πίνακας ενός ιστιοφόρου στο νερό

Οργανωτές και Συμμετέχοντες

Το Athens Yachting Festival διοργανώνεται από την Mact Media Group σε συνεργασία με τον ΣΙΤΕΣΑΠ. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από τον πολιτικό και τον διεθνή επιχειρηματικό χώρο.

Περιεχόμενο Συνεδρίου

Γενικό Πλαίσιο Yachting

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο του yachting και του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα, με ομιλίες πολιτικών προσώπων.

Πρακτικές από Αγορές Yachting

Στο δεύτερο μέρος θα εξεταστεί η εικόνα από αγορές yachting στο εξωτερικό και οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.

Νέες Τάσεις και Κατασκευή Σκαφών

Στο τρίτο μέρος θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις της αγοράς από κατασκευαστές σκαφών, ενημερώνοντας τους συνέδρους για τις εξελίξεις.

Συμπεράσματα και Προοπτικές

Το τέταρτο μέρος θα είναι αφιερωμένο στα συμπεράσματα του συνεδρίου και τις προοπτικές του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

Παρουσίαση Περιοχών

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από Περιφέρειες, Δήμους και Επιμελητήρια, που θα παρουσιάζουν ταρίς, αξιοθέατα, θεματικούς προορισμούς και παραδοσιακή κουζίνα, με δυνατότητα διοργάνωσης ειδικών events.