ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ITN ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Radio Cosmos 93.FM Serres Greece
Hellenic Media Group Hellas Web Radio
PIRAEUS365.GR
ITN NEWS International Tourism News
Palmos 102.7
Travel Agent MAGAZINE
MARITIME ECONOMIES
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Π.Ο.Ι.Α.Θ.
ALL4YACHTING.COM
Crisis Monitor
BOATS & YACHTING GUIDE
ΕΝΑΛΙΟΝ
ECONOMIA
HELLENIC WEATHER
ATHLETIC RADIO 104.2