Το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου – studio Μαυρομιχάλη

Το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου – studio Μαυρομιχάλη

Το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου – studio Μαυρομιχάλη 947 288 chicoleta

Το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου – 6η χρονιά- στο studio Μαυρομιχάλη

14 ΙΑΝ – 15 ΑΠΡ .
Η επιτυχημένη παράσταση «Το Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου συνεχίζεται για 6ο χρόνο στη σκηνή του studio Μαυρομιχάλη, κάθε Παρασκευή έως και 15 Απριλίου 2022, σε μορφή θεατρικού μονόλογου.
Studio Μαυρομιχάλη , Μαυρομιχάλη 134 , Αθήνα , Τηλέφωνο: 21 0645 3330
Θέατρο : Το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου , Ημέρες και ώρες παράστασης : Κάθε Παρασκευή στις 21:00 , Έως και Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στις 21:00 .