Οργανισμοί φορείς Δήμοι , περιφέρειες…

Οργανισμοί φορείς

Δήμοι , περιφέρειες, προώθηση περιοχών . Λιμάνια , μαρίνες , θέσεις ελλιμενισμού κτλ.