ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.ΣΩ.ΜΑ.

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.ΣΩ.ΜΑ.

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.ΣΩ.ΜΑ. 1003 305 chicoleta

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ Ι.ΣΩΜ.Α.

Inspector Freddie Carter is trying to solve a police case. Crimes, intrigue, passions, four possible murderers in a show that turns into a real mess:

12 JUN – 17 APR .

M. Seferlis, C. M. Seferferferos, G. Kapetanios, Th. Romanidis, St. M.R. Romanov, M.R. Romanov, St. Creticus, St. Creticus. Directed by D. Volidi. Cost: S. Demiri. Music: Al. Aphentakis.
1 Kodratou Street, Athens 104 37 , 21 0524 0040