Συνέδριο:Η ανάπτυξη και προβολή τουριστικών περιοχών και υποδομές για το θαλάσσιο τουρισμό.

  • Απρίλιος 13, 2019 - 19:00
  • Μαρίνα Αλίμου

EVENT INFO :

  • Start Date:Απρίλιος 13, 2019
  • Start Time:19:00
  • End Date:Απρίλιος 13, 2019
  • End Time:21:00
  • Location:Μαρίνα Αλίμου
  • Website:http://yachtingfestivals-athens.com