Παρουσίαση των περιοχών και των λιμένων που μπορούν να επισκεφτούν τα yachting

  • Απρίλιος 13, 2019 - 08:00
  • Μαρίνα Αλίμου

EVENT INFO :

  • Start Date:Απρίλιος 13, 2019
  • Start Time:08:00
  • End Date:Απρίλιος 13, 2019
  • End Time:11:00
  • Number of Participants:200
  • Location:Μαρίνα Αλίμου
  • Website:https://yachtingfestivals-athens.com

FIND THIS EVENT ON :